Mave

Maveskindsoperation - Abdomenplastik

Introduktion

Maveskindsoperation eller abdomenplastik, er et kirurgisk indgreb, der har til formål at fjerne overskydende hud og fedt fra den midterste og/eller den nederste del af maven evt. med samtidig opstramning af mavemusklerne (rektusplastik) med det formål at få en fladere og strammere mave. Indgrebet kan kombineres med fedtsugning (liposuction) af flanker eller hofter for at forme taljen/kroppen yderligere. 

De, der får det bedste resultat ud af operationen er

 • Mænd eller kvinder, der har en relativ god form/figur, men er generet af veldefinerede fedtdepoter  eller løst hud, der ikke svinder efter vægttab og motion
 • Kvinder, der efter en eller flere graviditeter har overstrakt mavemusklerne og huden udover det punkt, hvor tilstanden kan vende tilbage til den normale tilstand
 • Mænd eller kvinder, der har tabt elasticiteten i huden med alderen eller som følge af et større eller mindre vægttab

Planlægger du graviditet eller et større vægttab indenfor den nærmeste fremtid, vil det være en god ide at vente med at få foretaget operationen indtil du henholdsvis har fået de børn du ønsker eller har nået den vægt du ønsker, for at opnå det bedste kosmetiske resultat.

Abdomenplastik

Ved operationen placeres arret nederst på maven (indenfor trussekanten) fra hofte til hofte og overskydende hud og fedt fjernes. Såfremt, der kun foretages en opstramning af huden på den nederste del af maven under navlen kaldes indgrebet for en mini-abdomenplastik og når opstramningen omfatter hele maven, drejer det sig om en traditionel abdomenplastik. I begge tilfælde fjernes der overskydende hud og fedt fra den nederste del af maven og i sidst nævnte tilfælde, vil du udover det tværstillede ar også få et ar omkring navlen (ikke ved mini-abdomenplastikken). Der anlægges som regel et dræn (tyndt rør) i operationsfeltet i tilslutning til operationen for at opsamle sårvæske. Efter operationen vil du blive udstyret med en form for stram bandage, oftest et mavebælte.

Forundersøgelse

Har du truffet en beslutning om at få foretaget abdomenplastik eller ønsker du blot at høre mere om operationen og de muligheder du har, kan du bestil tid til en samtale med speciallægen i plastikkirurgi. Her kan du fremkomme med dine ønsker og forventninger til resultatet. Speciallægen vil undersøge dig og på baggrund heraf vejlede dig i dit valg af operationstype. Alle forholdene omkring operationen vil derefter blive gennemgået i detaljer. Det er vigtigt at oplyse, om du får medicin eller ryger. Du opfordres til at medbringe en bisidder til samtalen med lægen. Du skal have en (1) uges betænkningstid efter modtagelse af skriftlig og mundtlig information (i hht Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om Kosmetisk Behandling). Først efter udløbet af betænkningstiden, kan du give dit tilsagn til operation.

Forholdsregler før operationen

Du har selv et stort medansvar for at operationen bliver vellykket. Det er en kendsgerning at rygning påvirker sårheling og er man storryger påvirkes også evnen til at bekæmpe betændelsestilstande. Andre faktorer, som indtagelse af fiskeolier, levertran, medicin som indeholder acetylsalicylsyre (f.eks. hjertemagnyl), E-vitamin, Q10, visse typer naturmedicin og gigtmedicin øger risikoen for blødning efter operationen. Derfor:


 • undgå rygning i en periode på mindst 3 - 6 mdr. før - og 2 uger efter operationen

 • undgå E-vitamin, Q10 i mindst 3 uger før – og 1 uge efter operationen med mindre andet er aftalt med lægen
 • undgå fiskeolie og levertran i mindst 3 mdr. før – og 1 uge efter operationen med mindre andet er aftalt med lægen

 • undgå gigtmedicin (eks. Ipren, Ibuprofen, Brufen, Felden, Diclon, Diclofenac, Confortid, Celebra), medicin som indeholder acetylsalicylsyre og naturmedicin 3 uger før – og 1 uge efter operationen, med mindre andet er aftalt med lægen.

På operationsdagen

Skal du møde fastende på det angivne tidspunkt. Dette betyder at


 • der ikke må indtages mad og væske i mindst 6 timer før mødetidspunktet dog må du drikke vand, saftevand og te (ikke mælkeprodukter eller kaffe) i op til 2 timer før mødetidspunktet

 • der ikke må ryges i mindst 6 timer før mødetidspunktet

 • der må tages vanlig medicin, efter aftale med narkoselægen, med én mundfuld vand

Operationen - abdomenplastik

Operationen kan foregå i lokal bedøvelse men foregår som regel i fuldbedøvelse. Den kan vare fra 1 – 4 timer, afhængig af hvor meget hud og fedt, der skal fjernes og om der samtidigt skal foretages opstramning af de lange mavemuskler (rektusplastik) og en fedtsugning. 


Komplikationer


Ligesom ved alle andre kirurgiske indgreb, kan der opstå komplikationer i tilslutning til operationen. Risikoen for komplikationer ved abdomenplastik er ikke uvæsentlige, specielt, hvis man er overvægtig og ryger eller har gennemgået et meget stort vægttab. Men det drejer sig heldigvis mest om ikke-alvorlige komplikationer (10-25%), som f.eks. langsom sårheling, ekstra drænanlæggelse eller arkorrektion senere. De komplikationer, der kan opstå er

I tilslutning til operationen

 • efterblødning (blodansamling)
 • betændelse i operationsarret
 • helingsproblemer af arret (specielt hos rygere)
 • følelsesforstyrrelser omkring arret
 • væskeophobning i huden
 • væskeansamling under huden efter drænfjernelse
 • blodprop i benene

På længere sigt

 • vedvarende følelsesforstyrrelser
 • brede, skæve og uskønne ar 

De fleste af disse komplikationer svinder eller kan behandles, men i visse tilfælde kan de have indflydelse på det endelige resultat, hvorfor korrigerende operation kan komme på tale.

Efter operationen

Såfremt indgrebet har foregået i lokal bedøvelse, kan du komme hjem efter en kortere observations-periode på klinikken med smertestillende medicin og yderligere instrukser i, hvordan du skal forholde dig efterfølgende. Har du været i fuld bedøvelse, vil du blive kontrolleret/overvåget efter operationen på opvågningsafsnittet og vores sygeplejerske vil sikre at du får den nødvendige smertestillende medicin. Du bliver udskrevet til hjemmet når du er ude af opvågningsfasen og er stabil, senest næste dag kl. 09.00 med smertestillende medicin og yderligere instrukser i, hvordan medicin skal tages de efterfølgende dage. Du vil få navn og telefonnummer på vores vagthavende læge og du er altid velkommen til at ringe. 

Du kan ikke selv køre bil hjem og skal under hjemtransporten og den første nat være sammen med en ansvarlig voksen person. Drænet fjernes omkring 4. dagen. Den stramme bandage (f.eks. stramme bukser eller mavebælte) skal du bruge konstant i 3 uger og nogle gange i længere tid efter aftale med kirurgen. Dog må du fjerne bandagen i forbindelse med badning tidligst efter 4 dage. Det er vigtigt at man hurtigt efter operationen – allerede samme dag - kommer i gang med at bevæge sig, dog skal man afholde sig fra svære fysiske udfoldelser, som sports i 4 – 6 uger.

Sygemelding

Efter operationen, vil de fleste kunne genoptage deres arbejde efter (1-) 2 uger. Har du et fysisk krævende arbejde, må der regnes med en sygeperiode på 3-4 uger.

Sports

Frarådes i 4-6 uger.

Kontrol

Du skal komme til kontrol 10 – 14 dage efter operationen til trådfjernelse og/eller arkontrol. Herudover, skal du komme til afsluttende kontrol efter ca. 6 måneder, hvor det endelige resultat kan vurderes.  Resultatet af operationen kan forventes af vare resten af livet, såfremt der ikke er betydende vægtændringer.