Mand armhule 900x300

Abnorm Svedtendens - Hyperhidrosis 

Introduktion


Hyperhidrosis er en tilstand med en abnormt kraftig svedsekretion, som regel svarende til håndflader, fodsåler og armhuler. Årsagen til den primære hyperhidrose er ukendt, mens den sekundære hyperhidrose kan skyldes andre lidelser, som forhøjet stofskifte, fedme, overgangsalder (menopause) og endvidere, følger efter visse medicinske behandlinger. Den abnorme svedtendens opstår typisk i stressede situationer eller i forbindelse med motion. Hyperhidrose kan være socialt invaliderende med varierende grader af våde håndflader, fodsåler og vådt og ildelugtende tøj. 

Der er flere måder at behandle hyperhidrose lokaliseret til armhulerne på. Kirurgisk fjernelse – eller fedtsugning af svedkirtler fra armhulerne er en god og effektiv behandling af øget og abnorm svedproduktion herfra, hvis andre teknikker ikke har været effektive (f.eks. Botox, cremer og pudder).

Forundersøgelse

Har du truffet en beslutning om at få foretaget operation for hyperhidrosis eller ønsker du blot at høre mere om operationen og de muligheder du har, kan du bestille tid til en samtale med speciallægen i plastikkirurgi. Her kan du fremkomme med dine ønsker og forventninger til resultatet. Alle forholdene omkring operationen vil blive gennemgået i detaljer. Du opfordres til at tage en bisidder med. Du skal have en (1) uges betænkningstid efter modtagelse af skriftlig og mundtlig information (i hht Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om Kosmetisk Behandling). Først efter udløbet af betænkningstiden, kan du give dit tilsagn til operation. 

Forholdsregler før operationen


Du har selv et stort medansvar for at operationen bliver vellykket. Det er en kendsgerning at rygning påvirker sårheling og er man storryger påvirkes også evnen til at bekæmpe betændelsestilstande. Andre faktorer, som indtagelse af fiskeolier, levertran, medicin som indeholder acetylsalicylsyre (f.eks. hjertemagnyl), E-vitamin, Q10, visse typer naturmedicin og gigtmedicin øger risikoen for blødning efter operationen. 

Derfor:

 • undgå rygning i en periode på mindst 8 uger før - og 2 uger efter operationen
 • undgå fiskeolie og levertran i mindst 3 mdr. før - og 1 uge efter operationen
 • undgå E-vitamin, Q10 i mindst 3 uger før – og 1uge efter operationen
 • undgå gigtmedicin, medicin som indeholder acetylsalicylsyre og 
naturmedicin 3 uger før – og 1 uge efter operationen, med mindre andet aftales

På operationsdagen


Såfremt operationen skal foregå i fuld bedøvelse, skal du møde fastende på det angivne tidspunkt. 

Dette betyder at


 • der ikke må indtages mad og væske i mindst 6 timer før 
mødetidspunktet dog må du drikke vand, saftevand og te (ikke mælkeprodukter eller kaffe) i op til 2 timer før mødetidspunktet
 • der ikke må ryges i mindst 6 timer før mødetidspunktet
 • der må tages vanlig medicin, efter aftale med narkoselægen, med én mundfuld vand

Operationen – Hyperhidrosisoperation

Operationen foregår enten i lokal - eller i fuld bedøvelse og varer ca. 1 – 2 timer og består i enten kirurgisk fjernelse af det hårbærende partier under armene eller fedsugning i nævnte område.

Komplikationer

Ligesom ved alle andre kirurgiske indgreb, kan der opstå komplikationer i tilslutning til operationen Risikoen for komplikationer ved hyperhidrosisoperation er små (7-10%). 

De komplikationer, der kan opstå er 

I tilslutning til operationen

 • efterblødning (blodansamling)
 • betændelse i operations arret eller i de områder, der er foretaget fedtsugnining
 • følelsesforstyrrelser omkring arret
 • Påvirket blodforsyning til huden


På længere sigt


 • vedvarende følelsesforstyrrelser
stramme og
 • brede ar eller knudrede partier under huden
 • hårtab 

De først nævnte komplikationer i tilslutning til operationen, svinder eller behandles uden problemer. Komplikationerne kan have indflydelse på det endelige kosmetiske resultat.

Efter operationen


Hvis indgrebet har foregået i lokal bedøvelse, kan du komme hjem efter en kortere observations-periode på klinikken med smertestillende medicin og yderligere instrukser i, hvordan du skal forholde dig efterfølgende og hvordan du skal tage den medicinen. Du kan ikke selv køre bil hjem. Du vil få navn og telefonnummer på vores vagthavende læge og du er altid velkommen til at ringe.

Har du været i fuld bedøvelse, vil du blive kontrolleret/overvåget efter operationen på opvågnings-afsnittet og vores sygeplejerske vil sikre at du får den nødvendige smertestillende medicin. Du bliver udskrevet til hjemmet samme dag med smertestillende medicin og yderligere instrukser i, hvordan du skal forholde dig i de efterfølgende dage og hvordan du skal tage medicinen. 

Du kan ikke selv køre bil hjem og skal under hjemtransporten og den første nat være sammen med en ansvarlig voksen person.

Du vil få navn og telefonnummer på vores vagthavende læge og du er altid velkommen til at ringe.

Resultatet af operationen

Fedtsugning resulterer ikke altid med fuldt ophør af svedproduktion, der kan være en mindre tendens efterfølgende hos 7-8 % af patienterne, men ellers er virkningen af operationen/fedtsugning permanent. Fedtsugningen kan gentages.

Sygemelding

Efter operationen, vil de fleste kunne genoptage deres arbejde efter ca. 1 uge. Har du et fysisk krævende arbejde, må der regnes med en sygeperiode på 3 uger.

Kontrol

Du skal komme til kontrol 10 – 14 dage efter operationen til trådfjernelse og/eller arkontrol. Herudover, skal du komme til afsluttende kontrol efter ca. 3-6 måneder.