Brystløft alene eller med implantater

Hvis man har slappe bryster og samtidigt ønsker øget fylde opadtil i brystet eller har man for stor et overhæng af brystvævet i forbindelse med brystforstørrende operation (implantater), er det nødvendigt af foretage kombineret brystforstørrende operation og brystløft.

Graden af overhæng af brystvævet har betydning for hvilken type brystløft, der vælges - det kan dreje sig om fjernelse af lidt hud omkring brystvorten (Round Block), til et stort brystløft/brystreduktion med resulterende nøgleformet – eller ankerformet ar.
Brystløftsoperation
Ved brystløftsoperationen, fjernes overskydende hud og brystvorten og brystvævet løftes således at kvinden får et strammere, rundere bryst og dermed et mere harmonisk bryst. Samtidigt formindskes også den, ofte store og uregelmæssige brystvorte. Ved den mest anvendte operationsmetode fremkommer et nøglehuls- eller ankerformet ar, der bliver mindre synlig med tiden. Ved de helt små brystløft, fjernes kun hud omkring brystvorten (Round Block). I visse situationer kan man kombinere brystløftet med brystforstørrende operation - implantater.

Ved samtidig brystforstørrende operation placeres et implantat igennem de snit man allerede har lavet. Implantatet kan enten anbringes under brystmusklen eller direkte under brystkirtelvævet. Operationen foregår i fuld bedøvelse. 


Der findes mange forskellige implantattyper, der er karakteriseret af:

 • Fyldmateriale: silikone eller saltvand

 • Form: runde eller dråbeformede (anatomiske)

 • Overflade: glatte eller ru (noprede, tekstureret)


 • Størrelse og projektion (profil)
 • type af silikonegel (fasthed - cohesivgrad).

Ved forundersøgelsen vil du sammen med lægen vælge det implantat, der passer netop til dig og implantatmærke, type og størrelse vil blive dokumenteret i “behandlingsaftalen”, som du får ved tilmelding til operation. 

Vil du vide mere om brystimplantater og mammografi kan du læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller om silikoneimplantater på Sundhedstyrelsens hjemmeside her.

Forundersøgelse

Har du truffet en beslutning om at få foretaget et brystløft eller ønsker du blot at høre mere om operationen og de muligheder du har, kan du bestil tid til en samtale med speciallægen i plastikkirurgi. Her kan du fremkomme med dine ønsker og forventninger til resultatet. Alle forholdene omkring operationen vil blive gennemgået i detaljer. Er du over 50 år gammel, skal du inden for det sidste år have fået foretaget en mammografi, der har vist normale forhold. Du opfordres til at medtage en bisidder. Du skal have en (1) uges betænkningstid efter modtagelse af mundtlig information (i hht Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om Kosmetisk Behandling). Først efter udløbet af betænkningstiden, kan du give dit tilsagn til operation.

Forholdsregler før operationen

Det er vigtigt for dig at vide at du selv kan bidrage til at operationen bliver vellykket. Det er en kendsgerning at rygning påvirker sårheling og er man storryger påvirkes også evnen til at bekæmpe betændelsestilstande. Andre faktorer, som indtagelse af fiskeolier, levertran, medicin som indeholder acetylsalicylsyre (f.eks. hjertemagnyl), E-vitamin, Q10, visse typer naturmedicin og gigtmedicin øger risikoen for blødning efter operationen. Derfor:

 • Undgå rygning i en periode på mindst 12 uger før - og 2 uger efter operationen
 • Undgå E-vitamin, Q10 i mindst 3 uger før – og 1 uge efter operationen
 • Undgå fiskeolie og levertran i 3 mdr. før - og 1 uge efter operationen
 • Undgå gigtmedicin (eks. Ipren, Ibuprofen, Brufen, Felden, Diclon, Diclofenac, Confortid, Celebra), medicin som indeholder acetylsalicylsyre og naturmedicin 3 uger før – og 1 uge efter operationen, med mindre andet er aftalt med lægen.

På operationsdagen

Skal du møde fastende på det angivne tidspunkt. Dette betyder at

 • Der ikke må indtages mad og væske i mindst 6 timer før mødetidspunktet dog må du drikke vand, saftevand og te (ikke mælkeprodukter eller kaffe) i op til 2 timer før mødetidspunktet
 • Der ikke må ryges i mindst 6 timer før mødetidspunktet
 • Der må tages vanlig medicin, efter aftale med narkoselægen, med én mundfuld vand.

Operationen

Operationen foregår i fuld bedøvelse og varer ca. 3-4 timer.

Komplikationer

Ligesom ved alle andre kirurgiske indgreb, kan der opstå komplikationer i tilslutning til operationen. Der er en vis risiko for komplikationer ved brystløfts (m/u implantater) operationen, men alvorlige komplikationer er meget sjældne. De komplikationer, der kan opstå er

I tilslutning til operationen

 • Efterblødning
 • Betændelse i operationsarret eller vævet omkring arret
 • Følelsesforstyrrelser omkring operationsarret og brystvorten
 • Påvirkning af blodtilførsel til brystvorten og dårlig sårheling
 • Påvirkning af blodtilførsel til brystvævet (koldbrand af fedtvæv)

På længere sigt

 • Vedvarende følelsesforstyrrelser omkring operationsarret og brystvorten
 • Forskel i brysternes størrelse (asymmetri)
 • Uskønne, brede ar
 • Mulig manglende evne til at amme senere
 • Generende kapseldannelse
 • Folder og rynker på implantatet
 • Brud på implantatets kapsel (implantatruptur)

Som regel vil følelsesforstyrrelserne bedres med tiden, men det er meget normalt med vedvarende ændret følelsessans lige omkring arret. Nogle komplikationer kan have indflydelse på det endelige kosmetiske resultat, så som uskønne ar og folder i huden.

Hvis der kommer betændelse inde omkring implantatet, er man ofte nød til at fjerne denne ved en fornyet operation. Man kan efter en periode på ca. 4-6 mdr. vælge at lægge et nyt implantat ind. Ca. 5 -10 % af kvinder vil på længere sigt få en behandlingskrævende kapseldannelse, der vil kræve fornyet operation.

Det er ikke sikkert at foretage kombineret brystløft med implantater hos kvinder der er (stor)rygere pga den store risiko for komplikationer. Der anbefales rygeophør ca. 6 mdr. før operationen og/eller opdeling af operationen.

Deltagelse i mammografiscreening kan vanskeliggøres af alle typer brystimplantater, specielt når disse er placeret over brystmusklen. Man kan da følges med klinisk mammografi i stedet, kombineret med UL scanning af brysterne.

Efter operationen

Du vil blive kontrolleret/overvåget efter operationen på opvågningsafsnittet og vores sygeplejersker vil sikre at du får den nødvendige smertestillende medicin.
 Du bliver udskrevet til hjemmet samme dag, når du er frisk, med smertestillende medicin og yderligere instrukser i, hvordan du skal forholde dig i de efterfølgende dage. Du kan ikke selv køre bil hjem og skal under hjemtransporten og den første nat være sammen med en ansvarlig voksen person. Du vil få navn og telefonnummer på vores vagthavende kirurg og du er altid velkommen til at ringe.
 Du tilrådes brug af kirurgisk- eller sports BH døgnet rundt den første måned, herefter om dagen i de efterfølgende 2 måneder.

Sygemelding

Efter operationen, vil de fleste kvinder kunne genoptage deres arbejde efter ca. 10-14 dage. Har du et fysisk krævende arbejde, må der regnes med en sygeperiode på 2-4 uger.

Kontrol

Du skal komme til kontrol 10 – 14 dage efter operationen til trådfjernelse og/eller arkontrol. Herudover, skal du komme til afsluttende kontrol efter 6 måneder. Er der spørgsmål i den mellemliggende periode, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Resultatet

Operationen resulterer som regel i et mere rundt og fastere bryst, evt. med mere fylde af den øverste del af brystet, hvis der også er indlagt implantater. Der kommer ar, hvis forløb og udseende, du er orienteret om før operationen. Resultatet af operationen er som regel varig i kirurgisk forstand. Det kosmetiske udtryk kan dog ændres med tiden, ved at huden bliver mindre elastisk, således at brysterne hænger mere, som følge af graviditet og amning, store vægtændringer og kapselskrumpning omkring implantatet eller som følge af brud på implantatet. Selvom, der er livslang garanti på implantaterne, skal man ikke regne med at have de samme implantater resten af livet.