Operation i fuldbedøvelse (narkose eller anæstesi)

Ved alle undersøgelser og behandlinger foreligger der en risiko for komplikationer, således også til fuldbedøvelse. Det er derfor vigtigt at du nøje efterlever vores anvisninger i denne vejledning.

Undgå komplikationer

Det er vigtigt du overholder følgende anvisninger:

  • Du må ikke spise 6 timer før planlagt operation og fuldbedøvelse 
  • Du må gerne drikke klare væsker (f.eks. vand og te) indtil 2 timer før planlagt operation og fuldbedøvelse 
  • Vi fraråder rygning 6 timer før operation og fuldbedøvelse da rygning øger mavens indhold af mavesyre

Udskrivelse

Du vil sædvanligvis blive udskrevet nogle timer efter operationen (senest næste dag kl. 09.00) og når vi vurderer at du kan klare dig selv i trygge omgivelser.

  • Planlæg ikke at gå eller køre hjem selv  
  • Sørg for at have en ledsager til hjemtransporten
  • Vi anbefaler at du ikke er alene hjemme det første døgn efter operationen
  • Spis og drik først efter at du er kommet hjem og da forsigtigt! – kvalme og opkastninger kan fremprovokeres, hvis du spiser eller drikker for tidligt eller for meget.

Smertestillende medicin

Bedøvelsesmidler har minimal smertestillende virkning når du først er vågnet.

Vi vil gøre hvad vi kan for at mindske dine eventuelle smerter ved at lægge lokalbedøvelser i/omkring operationssåret i forbindelse med operationen og ved at indsprøjte smertestillende medicin i slutningen af operationen.

Vores sygeplejerske vil sikre at du får den fornødne smertestillende medicin efter operationen. Du får smertestillende medicin med hjem til de første 2 dage og evt. en recept på yderligere smertestillende medicin (recepten lægges op på receptserveren).

Ved pludselig opstået sygdom skal operation og fuldbedøvelse udskydes. Får du f.eks. influenza, feber, hoste eller lignende skal du straks kontakte os på anviste telefonnummer.